CURSO 2016/17

 

 

MENÚ INICIAL

 

pins4Libros de texto 2017-18

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS

NOTAS INFORMATIVAS

pinsMENÚ COMEDOR:Setembro

pins4Información sobre o uniforme escolar: AQUÍ

 pinsESPAZO ABALAR

Dende o curso 2010/11 o centro está inmerso no Proxecto Abalar, que entre outras cousas permite ás familias consultar os rexistros de faltas de asistencia dos seus fillos, así como as  súas cualificacións. Para elo é necesario estar en posesión do DNI electrónico ou ben o Certificado Dixital.

Poden entrar no Espazo Abalar no seguinte enlace:

Espazo Abalar  Espazo Abalar

pins6Tablón de anuncios de Infantil

pins4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN NAS AVALIACIÓNS DOS ALUMNOS

pinsDOCUMENTOS DE CONSULTA DISPOÑIBLES NO CENTRO

 

 

 

pin5 pins pins 2pins4pins6 pins 2 pin5pins4 pins6