CURSO 2017/18

MENÚ INICIAL

Logo

 

PROFESORES TITORES


E. Infantil

 

E. Primaria

Horario de titorías (previa cita):

Luns (de 16:00 a 18:00)

EP3, EP 4, EP 5 e  EP 6

Mércores (de 16:00 a 18:00)

EP 1 e EP 2

Xoves (de 16:00 a 18:00)

EI 4 , EI 5 e EI 6

OUTROS PROFESORES:
•      Ana Castelo Pacio
•      María José González Rivas
•      Javier Fernández Martín
•      Charo Ruiz Díaz

Clases de apoio: Impartiranse en todos os cursos para axudar ao noso alumnado que presente dificultades na aprendizaxe nalguha materia instrumental.