CURSO 2017/18

CURSO 2019/20

Logo

 

PROFESORADO TITOR

E. Infantil


EI 4   Marisé Díaz Expósito
EI 5   Mª Carmen Rodríguez Lage
EI 6   María Santos Vázquez

Horario de titorías (previa cita):

 

E. Primaria


EP 1     Marifé López López
EP 2   Mónica Pérez Silvarrey
EP 3    Paula Rois Braña
EP 4    Cristina Velasco García
EP 5   Iván Rodríguez Alvite
EP 6   María Rodríguez Quintana


Horario de titorías (previa cita):

Luns
(de 16:00 a 18:00)

EP3, EP4,
EP5 e  EP6

Mércores
(de 16:00 a 18:00)

EP1 e EP2

OUTROS PROFESORES
Ana Castelo Pacio
María José González Rivas
Javier Fernández Martín


Clases de apoio: Impartiranse en todos os cursos para axudar ao noso alumnado que presente dificultades na aprendizaxe nalgunha materia instrumental.