simple site templates

A xunta directiva da A.N.P.A., representa aos pais dos alumnos que pertencen a esta asociación, sendo case a totalidade.
Participa activamente na vida do centro, presta o seu apoio, promove e sufraga as actividades extraescolares, organiza festas, concursos, obradoiros...en resumo, como órgano de participación colabora co profesorado e demáis estamentos. 
Cabe destacar que esta asociación é a que xestiona o funcionamento do comedor escolar ( servizo Catering).


EXTRAESCOLARES (ANPA)
fútbol 
aeróbic
kárate
ballet
xadrez
percusión, danzas, pandeiretas
patinaxe
hip hop
pequearte
robótica
 
OFERTADAS POLO CENTRO
Escola de Idiomas (ACTIVA)

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es