develop your own website

SERVIZOS ESPECÍFICOS OFERTADOS NO CENTRO

XORNADA ESCOLAR

Horario de clases:
De 9:00 a 14:00


SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Servizo Madrugadores:
De 8:00 a 9:00 
Servizo de comedor* :
De 14:00 a 16:00
PREZOS POR DÍA:
Socios e máis de 10 días: 6,50 €
Socios e esporádicos: 7€
Non socios: 8€
Extraescolares*:
De 16:00 a 18:00
* Estas actividades están xestionadas pola ANPA

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN

IES Xoán Montes 

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es