INNOVACIÓN EDUCATIVA

RECURSOS TIC

Todas las aulas de Infantil e de Primaria dispoñen de ordenador, conexión a internet e EDI.
A aula de informática dispón de 14 equipos con conexión a internet e un EDI. En todas as dependencias dispoñemos de ordenadores con conexión a Internet a través dunha liña ADSL: biblioteca, dirección, aula de música, aula P.T.A.L. , pOrtería, secretaría, sala de reunións,...
Os medios dos que dispoñemos utilízanse como ferramentas de traballo, como instrumentos cognitivos e como recursos didácticos

Contacto CPR Plurilingüe La Milagrosa

Don't hesitate to contact us

Praza Ferrol, 21 Lugo-27001

Teléfono: 982242010
Email: cpr.milagrosa.lugo@edu.xunta.es