Logo


 

SAÍDAS PREVISTAS

CURSO 2019 - 2020

bus 1

Infantil * 

  • Belén de Begonte

  • Biblioteca municipal (EI5 e EI6)

  • Xornada de teatro infantil

  • Museo Provincial

  • Visita ao HULA (EI6)

  • Muralla

  • Excursión     

 

1º e 2º de Primaria*

  • Museo Provincial

  • Aula cultural “Afundación”

  • Muralla

  • Mercado

  • Parque de bombeiros

  • Actividades culturais no Auditorio “G. Freire”

  • Parque “Rosalía de Castro”- Catedral

  • Aula de productos lácteos

  • Excursión

 

3º e 4º de Primaria*

 

 • Aula cultural “Afundación”

 • Muralla

 • Actividades culturais no Auditorio “G. Freire”

 • Ed. vial (PIT) (EP 4)

 • Excursión

 

 

 

5º e 6º de Primaria*

  • Aula cultural “Afundación”

  • Muralla

  • Actividades culturais no Auditorio “G. Freire”

  • Ed. vial (PIT)

  • Xornadas deportivas

  • Centro de Interpretación da Muralla (EP6)

  • Excursión

Algunhasactividades anterior* Posibilidad

* Posibilidade de visitas adaptadas aos proxectos que se traballen na aula

de visitas adaptadas aos proxectos que se traballen na aula

sitas adaptadas aos proxectos que se traballen na aula

poden asistir a outras adaptadas aos proxectos que se traballen na aula.