Logo

 

SERVIZOS ESPECÍFICOS OFERTADOS NO CENTRO:

 • Horario de clases:

De 9:00 a 14:00

 • Servizo Madrugadores:

De 8:00 a 9:00

 • Servizo de comedor* :

De 14:00 a 16:00

PREZOS POR DÍA:

  • Socios e máis de 10 días: 6,50 €

  • Socios e esporádicos: 7€

  • Non socios: 8€

De 16:00 a 18:00

 • Centro de adscrición: IES Xoán Montes

* Estas actividades están xestionadas pola ANPA

 

imnovación
 • Imnovación educativa

.

lingüística

 

 

Revista escolar El Cable: edicións dixitais

Espazo_Abalar

Acceso ao Espazo Abalar:

Familias

Profesorado

Guía Familias

Preguntas Frecuentes

Froitas na escola

Datas previstas:

Do 11 ao 22 de febreiro

Do 20 ao 31 de maio